CO SE DĚJE NA STAVBĚ ANEB
JAK NA STAVBY A REKONSTRUKCE

Co všechno je součástí projektu

Co všechno je součástí projektu

Než se při stavbě domu dostanete k tomu, abyste mohli zažádat o stavební povolení, potřebujete mít nejprve hotový projekt. Projekt není jen samotná projektová dokumentace, dále budete potřebovat vyjádření o existenci sítí, smlouvu s poskytovatelem elektrické energie, popř. také plynu, pokud jej budete využívat, dále si musíte zařídit vyjádření o napojení k vodovodnímu řadu a kanalizaci a zajít také na PČR, kde vám dají povolení napojení vjezdu na komunikaci.

Myslíte si, že už je to všechno? Zdaleka ne, je potřeba kontaktovat také odbor životního prostředí a získat od nich vyjádření, že dům odpovídá ekologickým normám, dále po vás budou na stavebním úřadu chtít energetický štítek, projekt vodovodní přípojky a kanalizace, celkovou situaci na pozemku, vyjádření statika, dále protokol o požární bezpečnosti stavby a pro policii projekt vjezdu na pozemek, tedy výhledové trojúhelníky.

Pokud spadáte pod některý z rozumnějších stavebních úřadů, bude jim tato dokumentace stačit, mohou si však vyžádat ještě i další věci, které jim musíte dodat. Stavební úřad má na posouzení vašeho projektu 30 dní, pokud se mu nebude něco líbit nebo bude některá důležitá část projektové dokumentace chybět, vyžádá si ji a budete čekat dalších 30 dní na vyjádření. Držíme vám palce, aby vydání právě vašeho stavebního povolení netrvalo třeba rok.

Zpět
Design a kód Copyright © 2013 Seokvalitně