CO SE DĚJE NA STAVBĚ ANEB
JAK NA STAVBY A REKONSTRUKCE

Kupujete dům? O této službě byste měli vědět!

Budete si kupovat nový dům a nevíte, v jakém je stavu? Určitě by nebylo dobré, abyste koupili nový dům, o kterém Vám jeho původní majitel bude vyprávět, že je v naprosto úžasném stavu, že na něm není potřeba nic měnit. Ale situace je úplně jiná a Vy budete muset během krátké chvíle dům opravovat a bude Vás to stát další finanční prostředky.


Inspekce nemovitosti


Nemusí tomu tak ale být. Stačí, když si před koupí domu necháte provést inspekci nemovitosti. Inspekce nemovitosti, neboli prověření nemovitosti, je zjištění, v jakém stavu nemovitost je. Inspekce nemovitosti objeví zjevné i skryté vady, které nemovitost ukrývá.


Inspekce nemovitosti vyhodnocuje poruchy nemovitosti a rizika poruch na základě zjevných projevů, zkušeností inspektora a neinvazivních měřících přístrojů. Pokud se odhalí nějaká porucha, která se nedá při inspekci úplně prokázat, je klient o podezření informován a doporučíme mu další potřebná měření či průzkumy (například pomocí sondy nebo nějakým delším měřením).


Inspekci nemovitosti provádí
certifikovaný inspektor Ing. Martin Škoda, který má vzdělání v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb, je vyškolen na vyhledávání poruch a má dlouholetou praxi v daným oborech.

Co se prověřuje?


Inspekce nemovitosti probíhá podle přesně dané metodiky Nemopas. Metodika je vypracována odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.


Celá metodika se zabývá vyhledáváním rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech. Všechny tyto obory významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti. Metodika dbá na to, aby v dané nemovitosti docházelo k jejímu bezpečnému užívání.Během těchto prověřování se hodnotí více než 120 rizik v oblasti statiky nemovitosti, úniků tepla, izolace, zvuku a hluku, technického zařízení budov, bezpečnosti nemovitosti při užívání a samozřejmě požární bezpečnosti, škodlivých látek a zdravého bydlení, povrchů podlah a stěn domu, pozemků.

Proč si inspekci objednat?


Pokud kupujete dům a chcete znát jeho pravý technický stav, je pro Vás inspekce nemovitosti nejlepší možností. Pomůže Vám, abyste neobjevili po koupi nějaké skryté vady, které by se mohly objevit v souvislosti s technickým stavem domu. Pokud jste v opačné roli a prodáváte svůj dům, tak Vás protokol o inspekci nemovitosti naopak ochrání před případnými rozepřemi, když by si nový majitel chtěl stěžovat, že jste mu něco zamlčeli o stavu nemovitosti. Prodávajícímu se inspekce vyplatí, neboť má důkaz o pravém technickém stavu nemovitosti a tím se nemusí obávat zodpovědnosti za poruchy v následujících 5 letech. Díky Novému Občanskému zákoníku může kupující z důvodu skrytých vad odstoupit od smlouvy nebo požadovat i zpětně snížení kupní ceny.

Co odhalí inspekce?


Inspekce nemovitosti
odhalí zjevné i skryté vady. Zároveň je možné nechat si v rámci inspekce nemovitosti navrhnout i opravu nějakých vad, které budou nalezeny a tím rovnou určit, jaká bude cena opravy a její provedení .


Inspekce nemovitosti poskytuje svým klientům také záruku. Záruka se poskytuje na dobu 3 let a vztahuje se na rizika poruch, které jsou ve zprávě nemovitosti (kterou klient dostane jako konečný výstup inspekce) označen jako ty, které na dané nemovitosti nenastanou. Záruka se vztahuje na poruchy v technických oborech, ve kterých se inspekce prováděla. Nevztahuje se například na vady, které vznikly opotřebení nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

Technický průkaz


Inspekci nemovitostí provádí certifikovaný inspektor nemovitosti. Ten vypracuje technický průkaz nemovitosti, kde jsou uvedena veškerá měření a zjištění inspektora. V závislosti na objednaném druhu inspekce jsou v průkaze například navržené možnosti opravy závad, které byly odhaleny. Technický průkaz obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti, seznam všech hodnocených rizik podle metodiky Nemopas. Každé riziko nebo vada je popsána na jednotlivém listě a ke každému riziku může být navržen způsob sanace.

Konzultace s inspektorem


Pokud se rozhodnete pro inspekci nemovitosti Vašeho domu, kontaktujte Ing. Martina Škodu. Po telefonické nebo osobní schůzce najdeme nejlepší řešení pro Váš dům a vybereme, která inspekce je pro Vás nejvhodnější a co od ní můžete očekávat.

Inspekci nemovitosti je k dispozici během 7 pracovních dnů. Kontaktujte nás a přesvědčte se sami jak Vám může inspekce nemovitosti ušetřit nemalé peníze.

Zpět
Design a kód Copyright © 2013 Seokvalitně