CO SE DĚJE NA STAVBĚ ANEB
JAK NA STAVBY A REKONSTRUKCE

Sanační, výkopové a zednické práce

sanace zdiva

Průnik vlhkosti do zdiva je nepříjemná věc pro všechny majitelé objektu. Někdy je na vině špatné větrání či nedostatečné vytápění, jindy hlavní roli hrají povětrnostní podmínky a vnější okolí zdiva. Společný jmenovatel je ale v tom, že zdivo není dostatečně dobře proti vlhkosti chráněno. Ať už chybí hydroizolační vrstva, není kvalitní nebo omítky nemají hydrofobní vlastnosti.

Sanační práce

Cílem sanačních prací je zrekonstruovat stavbu zdiva tak, aby disponovalo potřebnou izolační vrstvou a bylo schopné vlhkosti odolat. Sanace vlhkého zdiva je poměrně sofistikovaný a náročný obor, neboť vyžaduje nejen praktické zkušenosti, ale i teoretické znalosti. Zejména tehdy, když se jedná o závažnější či atypický problém, je dobré, aby následující postup stanovil vždy odborník. Odborný přístup se ale vyplatí i v méně náročnějších případech (např. při využití nejčastěji používané metody - injektáž zdiva). Metody sanace zdiva jsou vůči zdivu poměrně nekompromisní, takže při neodborném zásahu je také možné udělat více škod než užitku.

Výkopové práce

Průnikem vlhkosti často trpí sklepní prostory, tedy prostory pod úrovní terénu, kdy proniká okolní vlhkost z půdy. V mnoha těchto případech je zapotřebí odkop přilehlého terénu a použití speciálních sanačních metod. Je tedy nutné počítat s tím, že bude třeba povolat někoho, kdo výkop provede. Naštěstí existují firmy, které vedle sanačních prací mají ve svém portfoliu i práce výkopové. Nemusíte se tedy o nic starat, nikoho dalšího shánět a navíc celá realizace se tím velmi urychlí.

Zednické práce

Po dokončení sanačních prací, kdy je zdivo opravené a do budoucna ochráněné proti pronikající/vzlínající vodě, přicházejí na řadu zednické práce. Štukování, omítnutí zdiva (ideálně speciální sanační omítkou) a další zednické práce jsou také mnohdy součástí poskytovaných prací dané firmy. Takto pak vypadá ideální stav, v němž nemusíte shánět tři firmy, ale postačí jedna kvalitní a zodpovědná, která zabezpečí vše potřebné.

Zpět
Design a kód Copyright © 2013 Seokvalitně